Oeniga röster om vindkraft i Moskogen

Politikerna i Åre kommun har hanterat frågan om vindkraft i Moskogen i nio år nu, skriver Östersunds-Posten.

– Det är jättetråkigt att en så viktig fråga ska behöva bli föremål för ett långvarigt politiskt spel, konstaterar Bob Persson, ordförande för Persson Invest till Östersunds-Posten.

Bob är också en av exploatörerna inom JP Vind, som varit positiva till vindkraft.

– Vi ser en utbyggnad av vindkraft som en del i hela vår hållbarhetsplan. Som ägare vore det därför positivt att kunna bli självförsörjande på el, fortsätter Bob Persson.

Men Västjämtlands Väl. Maria Stendotter, tidigare Kjellström är inte lika positiv.

– Nu vill vi få bort frågan från den politiska agendan. Den tar både kraft, energi och en massa tid från andra för kommunen väsentliga ärenden, säger Maria Stendotter.

– Min känsla är att politikerna i den nu sittande majoriteten inte vågar sätta ner foten ordentligt av rädsla för den stora exploatören (Jämtkraft och Persson Invest reds. anm). Därför återkommer frågan om igen, vilket är både jobbigt och olyckligt, säger hon.