Ingen vindkraft i Ånhammar

Det var Sörmlandsleden och turistmöjligheter som satte stopp för de planerade 18 vindkraftverken i Ånhammar, skriver Södermanlands Nyheter.

Eolus vind AB ville bygga upp till 200 meter höga vindkraftverk på gränsen om Gnesta och Flens kommuner. Men länsstyrelsen i Uppsala ger Eolus vind AB ett nej på deras ansökan.

Båda kommunerna sade nej, delvis på grund av den möjliga förändringen i det opåverkade skogsområdet.

Enligt länsstyrelsen i Sörmland är det svårt att bygga ut vindkraften i länet, just på grund av att det ofta finns intressekonflikter, lyfter Södermanlands Nyheter.

- Det går lite trögt. Vi har höga naturvärden och andra intressen som står i konflikt med vindkraften och försvårar en realisering, säger Emelie Österqvist, handläggare på länsstyrelsen.