Ursprungsbefolkning påverkas i kampen mot förnybart

När klimatförändringarnas effekter väl slår till ska det bland annat vara kvinnor som tillhör världens ursprungsbefolkningar de som drabbas först och hårdast, rapporterar ETC Göteborg.

– Allt som sker långt bort påverkar oss på plats, säger Lucy Mulenkei, som arbetar med hållbarhetsfrågor tillsammans med ursprungsbefolkningar i Kenya till ETC Göteborg.

New York hölls nyligen ett möte, organiserat av organisationen Womens Earth and Climate Action Network, Wecan.

Kvinnor från ursprungsbefolkningar i olika delar av världen möttes för att diskutera klimatförändringars effekter och lösningar på dem.  

Bland annat togs vindkraften upp och dess påverkan. Det händer att satsningar på förnybara energikällor får grönt ljus utan ett medgivande på ursprungsbefolkningen i närheten.

I Kenya har detta skett vid satsningar på vindkraft på marker som traditionellt tillhör ursprungsbefolkningarna, enligt Lucy Mulenkei. Hon menar att sådana satsningar bara blir lyckosamma om de bygger på ursprungsbefolkningarnas delaktighet, skriver ETC Göteborg.