Soptunna rensar vatten med förnybar energi

Att det finns skräp i haven är inget nytt. Men risken finns att mängden ökar och orsakar tillslut oönskade effekter. En lösning på plastskräp i haven är bland annat en soptunna, av plast, som man placerar i havet, rapporterar Hufvudstadsbladet.

- Plasten är ett utvecklat och fint material men vi är inte färdiga att använda det och framför allt inte att återanvända det. Havssoptunnan är inte den slutliga lösningen på plastproblemet utan en del av den. Vi själva och de val vi gör som konsumenter är den slutliga lösningen, sade vd för Seabin-projektet Pete Ceglinski på Ugnsholmen i Helsingfors på tisdagen.

Idén är att Seabin ska suga in ytvattnet via en uppsamlingspåse som samlar skräpet och ut kommer sedan skräpfritt tillbaka ut i havet. I påsen ryms ett tiotal kilo skräp. Havssoptunnan samlar också upp olja på ytan och små partiklar.

Kraftkällan är en pump på 12 volt som om man vill drivs av sol- eller vindenergi.