Nytt Norgeavtal om elcertifikatsystemet överlämnas till riksdagen

Tillsammans har regeringen och den norska regeringen kommit överens om förlängning av elcertifikatssystemet och ett nytt mål till 2030 (nytt mål till 2030 om 18 terawattimmar). I dag överlämnar regeringen en proposition med avtalet till riksdagen för godkännande. Avtalet är en del av genomförandet av energiöverenskommelsen.

Utöver det har länderna kommit överens om att Norge inte ska finansiera något mer utöver de 13,2 terawattimmar som Norge redan har åtagit sig enligt gällande avtal, att Norges stoppregel ska fastställas i avtalet, att Sverige ska införa en stoppregel för målet till 2030 senast vid utgången av år 2020 och att Sverige får tidigarelägga, helt eller delvis, den svenska ingående reserven, skriver regeringen.

Riksdagen hoppas kunna före sommaren behandla både den proposition som överlämnas nyligen och den proposition som överlämnades tidigare (Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017).

Förslaget innebär att avtalet ska träda i kraft den 1 januari 2018.