Vattenfall Eldistribution genomför pilottest av smarta mätare

Vattenfall Eldistribution kommer att genomföra ett pilottest av smarta mätare. Syftet med piloten är att testa och utvärdera nästa generations smarta elmätare avseende tillförlitlighet, prestanda, svarstider samt utvärdera mätlösningens övriga tekniska funktionalitet.

Vattenfall Eldistribution AB kommer att använda sig av Aidons teknologi för projektet.

Projektet kommer att genomföras 2017-2018. Inom ramen för överenskommelsen kommer Aidon att leverera Energy Service Devices (elmätare) med senaste generationens radiokommunikationsteknologi och en molnbaserad systemlösning.

Pilotprojekten kommer att genomföras med cirka 1 000 mätare installerade hos slutanvändare, uppdelade på två geografiska områden (tätort och glesbygd).