Ny rapport från Vindval om fåglar och fladdermöss

"Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss - uppdaterad syntesrapport 2017" är en ny rapport från Vindval. Rapporten ska ge en aktuell bild av kunskapsläget vad gäller vindkraft, fåglar och fladdermöss.

Internationell forskning har sammanställts och forskarna har även granskat de svenska kontrollprogram som genomförs för att följa upp vindkraftparker i drift. Slutsatsen är att de kan bli bättre.

– Vår analys visar att de svenska kontroll- och uppföljningsprogrammen behöver bli bättre överlag. Vi föreslår nya riktlinjer för hur bland annat inventeringar bör utföras och standardiseras. Syftet är att förbättra beslutsunderlagen samtidigt som kontroll- och uppföljningsprogram blir så kostnadseffektiva som möjligt, säger Martin Green vid Lunds Universitet.

Rapporten innehåller fördjupade resonemang om vetenskapligt grundade skyddsavstånd, särskilt för örnar. För fladdermöss visar ny kunskap att vindkraft generellt är ett större problem än vad som var känt för fem år sedan.

Här kan du läsa mer om rapporten.