Möte kring den planerade vindparken vid Målarberget

Nyligen träffade boende i Olsbenning och representanter från vindkraftsbolaget mark- och miljödomstolen på plats i det tänkta vindkraftsområdet. De boende är emot bygget, medan vindkraftsbolaget vill bygga mer, skriver Fagersta-Posten.

Ärendet har sedan i somras legat hos mark- och miljödomstolen - som var på plats vid mötet för att skaffa sig en bild av området.

- I dag ska vi inte argumentera, det gör vi i skrift. Vi ska titta, det är därför vi är här. Ni som har begärt syn får tala om vad vi ska titta på, sa chefsrådman Ylva Osvald vid mark- och miljödomstolen innan synen börjar till Fagersta-Posten.

- Det är viktigt för domstolen att ha med sig perspektivet att det kommer att se annorlunda ut om några år, säger markägaren Anders Söderström från Hökmora till Fagersta-Posten. Som syftar på att delar av skogen kommer att avverkas och dölja mindre av turbinerna.

- Vi hoppas bringa ytterligare klarhet i fråga om riksintresseområdet. Det är därför vi är här, säger Lars E Laurin från VKS vindkraft.

- Det närmaste verket från den närmast boende är nästan 1,7 kilometer bort. Normalt sett brukar man betraktas som berörd av en vindkraftpark upp till 800 meter - möjligen en kilometer - ifrån, säger Lars E Laurin. Efter 1,6 kilometer säger samstämmiga rättsfall att man inte är berörd av parken.

Domen kan komma rätt så snart efter synen, eller dröja ett par månader, avslutar Fagersta-Posten.