Svensk Vindenergi tror på vindkraft i norr

Som en replik mot kritiken kring vindkraft i norr lyfter Svensk Vindenergi att EU bland annat till stor del är beroende av fossila bränslen och att svensk export av el redan i dag gör klimatnytta, skriver Örnsköldsviks Allehanda.

– Landskapsbilden ser ut på ett helt annat sätt i norra Sverige jämfört med i södra Sverige. Behovet är större i södra Sverige och det är viktigt med utökad kapacitet i elledningarna för att kunna transportera ner elen till södra Sverige och vidare till våra grannländer där elen gör stor klimatnytta, säger Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi.

Hon menar också att argumentet att vindkraften inte skulle vara miljövänlig på grund av att bygget av vindkraft förbrukar mer icke förnybara resurser än konventionell kraft, är en myt och berättar att vindkraftverken producerar efter åtta månader lika mycket energi som det gått åt för att tillverka dem och ger sedan utsläppsfri el i 30 år till. Hon menar också att vindkraft står sig väldigt bra jämfört med konventionell elproduktion när det gäller utsläpp av koldioxid utifrån ett livscykelperspektiv.

 

Läs mer vindkraftsnyheter på www.vindkraftsnyheter.se