3D öppnar upp möjligheter för geodata

Lantmäteriet håller på att ta fram ett ramverk för svensk offentlig geodata i 3D. Ett antal offentliga aktörer samarbetar för att utforska möjligheterna med geodata i 3D.

 

– Då geodata kan struktureras på många olika sätt samtidigt som förväntningarna kring användningen allt mer kretsar kring 3D är det viktigt att geodataproducerande aktörer är öppna med hur data kan tillgängliggöras för att kombinationen från olika datakällor ska fungera, säger Johanna Fröjdenlund, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet.

Enligt Johanna Fröjdenlund ska geodata vara ”superanvändbart” men också komplext att samla in, lagra och tillgängliggöra. Historiskt har man jobbat mer med två dimensioner i den traditionella kartan även om höjdvärden hela tiden funnits med som en del i presentationen som till exempel höjdkurvor.

– Det är därför viktigt att vara tydlig med vilka förväntningar som finns kring 3D och vad man egentligen menar med 3D, för att säkerställa den nytta som ska uppnås.

Användningsområdena ska vara många, och kraven på vad 3D-datan ska bestå av kan skilja sig. I 3D-sammanhang blir gärna den visuella effekten väldigt attraktiv och uppfyller också många gånger syftet vid exempelvis gestaltning av nybyggnation. Vid konsumtion av detaljerade geodata, när man vill beräkna volymer och liknande, kan det vara väldigt viktigt att noggrannheten i datat är mycket hög. Här börjar teknikerna komma för att insamlingen ska vara möjligt, skriver Adtollo.

Det finns vissa utmaningar med att gå från 2D till 3D.

– Några viktiga aspekter i arbetet blir att exempelvis datamängderna blir enormt stora snabbt och beslut behöver tas kring lagring.

– Så småningom kan ju tänkas att sensorer och AI skapar och hanterar det data som behövs i olika problemlösningar, men till dess får vi jobba på mer ”manuellt”.

Ramverket har nu kommit i en första version och tanken är att det ska utvecklas över tid. Under arbetet med ramverket har det jobbats med en laborativ miljö, en så kallade demonstrator, där de själva provat att slå ihop olika aktörers geodatatjänster för att se hur de fungerar tillsammans i 3D.

– Det har varit viktigt i arbetet att prova praktiskt för att tydliggöra de problem som uppstår och hitta lösningar som fungerar.