”Det finns inte utrymme i Sverige för den vindkraftsel som produceras”

Per Fahlén är professor emeritus i installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola vid Institutionen för energi och miljö och bor i Resele, Sollefteå kommun, som nu är Sverigeledande i vindkraftsproduktion, skriver Tidningen Ångermanland.

 – Det är ytterst märkligt, eftersom det redan finns ett enormt elöverskott i hela Norrland. Sollefteå har även 15 procent av hela svenska vattenkraften, kommenterar Per Fahlén. Som också nämner att bara 40 procent av vattenkraften som produceras i Västernorrland och Jämtland används i regionen.

– Det finns inte utrymme i Sverige för den vindkraftsel som produceras utan den får skickas nedåt kontinenten och då förlorar man kanske 20 till 25 procent. Så vart femte vindkraftverk som byggs här går åt för att bara producera förluster.

Han är kritisk till den kraftiga satsningen på vindkraft i Norrlands inland och menar att de stora elbehoven finns i söder och de bästa vindförhållandena finns längs kusten.

Per Fahlén lyfter också att 34 kommunalråd i Norrland, däribland Elisabet Lassen (S) i Sollefteå, Sten-Ove Danielsson (S) i Ånge samt Glenn Nordlund (S) i Örnsköldsvik, krävt i en debattartikel att etablering av stora elförbrukare som datacenter styrs till norr om elsystemets flaskhalsar.

– Men det är lika vanvettigt att bygga vindkraft norr om flaskhalsarna. Det är precis samma problemställning. Här har vi ett jätteöverskott av el som hela tiden ökar. Vad jag kan se så strider det direkt mot miljölagstiftningen att bygga vindkraft i Norrland.

Per Fahlén tror att satsningarna på vindkraft kommer att tillslut ångras.

– Ja, det förväntar jag mig. Det kommer innebära påtagliga miljöproblem och stora risker för olyckor, men framför allt ökade elkostnader. Man får också en sämre lönsamhet på den egna vattenkraften. Den blir mindre planerbar om den ska anpassas efter vindkraften.