Nej till ny vindkraft i Mortorp

Billyvind AB har fått avslag på att sätta upp ett vindkraftverk på 200 meter/150 meter i Mortorp.

Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar säger nej, skriver Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning.

Det finns redan sex vindkraftverk i Mortorp, där grannarna ska ha klagat på buller från verken.

Sedan ska ett vindkraftverk på över 150 meter strida mot riktlinjerna i kommunens vindkraftsplan.

– Vi har länge kämpat för att kommunen inte bör bevilja tillstånd till några nya verk förrän det allt för höga bullret vid nuvarande verk är åtgärdade och en källmätning är genomförd vid befintliga verk och vid fastigheter, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.