”Många vindkraftsägare blöder fortfarande kraftigt”

Trots ett fortsatt stöd för vindkraften, räcker det inte för alla som drabbas av den pågående krisen, menar Christian Holtz, energiexpert på Sweco.

– Det innebär lite plåster på såren för de som har investerat i vindkraft, men fortfarande är det så att många vindkraftsägare blöder kraftigt och detta räcker inte för att rädda dem alla. Fler konkurser är att vänta, säger han till Dagens Industri.

Nyligen presenterade regeringen och övriga partier bakom den blocköverskridande energiöverenskommelsen bland annat förslaget om att elcertifikatsystemet förlängs till 2045 och utvidgas. Ett nytt mål sätts, om ytterligare 18 terawattimmar förnybar el till 2030.

Energiminister Ibrahim Baylan ska ha påpekat att den föreslagna utbyggnaden är den största av förnybar el som riksdagen haft att ta ställning till, skriver DI.

– Vi tycker att det är fantastiskt bra att förslaget äntligen har kommit och anser att man har nått en bra kompromiss, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

– Det gör att vi kan undvika det förödande stopp som väntat om man gått på det ursprungliga förslaget från Energimyndigheten. Elcertifikatpriserna steg efter beskedet, men är fortsatt långt från tidigare nivåer. Svensk Vindenergi uppmanar nu regeringen att införa en mekanism för att hantera de snabbt sjunkande produktionskostnaderna för vindkraft.