Lokal vindkraft inte en prioritering

Malmö har som ambition att kommunens egna verksamheter senast till 2020 ska drivas av hundra procent förnybar energi. Ett alternativ kan vara lokalproducerad el, genom vindkraft. Dock visar en ny rapport, som kom till servicenämnden, att två planerade verk troligen inte skulle betala sig under sin livstid - tvärtom så kan det så kallade nettonuvärdet till och med kunna hamna på minus 16,1 till 19,5 miljoner kronor beroende på elprisernas utveckling, skriver Skånska Dagbladet.

Servicenämnden efterlyste då synpunkter om man ska gå vidare med kommunens vindkraftsplaner. Då svarade den tekniska nämnden - inte nödvändigtvis. Som menar att det är viktigt att miljömålen nås, men det är inte lika viktigt att elen produceras lokalt.

”Malmö är en till ytan liten kommun i förhållande till sin befolkning. Erfarenhetsmässigt är det svårt att placera vindkraftverk i Malmö, i huvudsak beroende på störningar från vindkraftverken i form av till exempel buller, men även ut kulturmiljösynpunkt”, står det i underlaget enligt Skånska Dagbladet.

Ännu är beslutet oklart.