Ja till vindkraft i Aneby

Ansökan om en vindkraftspark i Bordsjö har nu fått grönt ljus av Aneby kommun.

Det var en stor skara människor som samlades när det skulle röstas ja eller nej till att upplåta mark till 14 vindkraft i Bordsjö, skriver Skånska Dagbladet.

– Det här är svåra grejor, men jag har förtroende för myndigheternas kunskap och yrkar bifall, säger Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) till Skånska Dagbladet.

Lars-Erik Fälth förklarade att fullmäktige skulle ta ställning till markanvändning och att det är länsstyrelsen som fattar beslut om själva tillståndet. Tillsynsnämnden i Aneby är remissinstans och vill få prövat hur det ser ut om parken minskas med fyra verk och om anläggningen går ner till 35 decibel i ljudnivå.

Kommunfullmäktige sa ja till kommunstyrelsens förslag. Voteringen slutade med 23-8. Flera ledamöter och partier reserverade sig mot beslutet.