Eitech bygger stamnätsstation för kvarts miljard

 

Byggnation av en ny stamnätsstation i anslutning till befintlig anläggning och kraftverk i Midskog utanför Östersund – så ser Eitechs nya uppdrag ut för Svenska kraftnät.

Ordervärdet ligger närmare en kvarts miljard och är det största historiskt sett för företaget inom kraftsegmentet. Uppdraget omfattar en komplett funktionsleverans av 400 kV- och 220 kV-ställverk. Också bland annat installation av belysningsanläggning, hjälpkraftsystem och kontrollutrustning samt avveckling av befintliga 400 kV- och 220 kV-ställverk.

– Funktionsansvaret gäller för hela systemet i stamnätsanläggningen, från primärapparat via kontrollutrustning till kommunikation med rätt funktion. Vårt uppdrag utförs som totalentreprenad och omfattar bland annat konstruktion, beräkningar, leverans av material, provning, driftsättning samt mark-, bygg- och installationsarbeten, förklarar Jan Hintze vd Eitech Engineering AB.

Midskogs stamnätsstation, som är belägen vid Indalsälven 3 mil från Östersund, är Svenska kraftnäts största transformatorstation sett till antalet 400 kV- och 220 kV-fack. Stationen har idag uppnått sin tekniska livslängd och behöver även anpassas för att möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området. Bredvid stationen finns även idag en regionnätsstation som ägs av Jämtkraft Elnät AB.