Från vindkraft till laddinfrastruktur för elbilar

670 965 kronor (70 000 euro), så mycket vill Landskapsregeringen (LR) investera för att stödja investeringar i laddinfrastruktur för elbilar, skriver Ålandstidningen. Finansieringen ska komma från minskat anslag för ersättning av vindkraft som ska vara en följd av att produktionen varit lägre än tidigare.

Bland annat ska tre större laddstationer och ett erbjudande om laddinfrastruktur till turistanläggningar bli aktuellt.

- Vi har tittat på Gotland dit man kan åka med elbil, eller utan och hyra på plats, vilket är koldioxidneutralt, säger näringsminister Camilla Gunell (S) till Ålandstidningen.

Satsningen görs i samarbete med Ålands elhandelslag och ÅTEC.