Det kommunala vetot: ett hinder för vindkraften

Under de senaste åren ska totalt 350 vindkraftverk ha stoppats av det kommunala vetot, skriver Dagens Samhälle.

Förutom faktorer som försvaret och dödsfall av djur kan även kommuner lägga in ett veto för att stoppa vindkraftsetableringar – detta infördes 2009. Syftet var att förenkla och förkorta tillståndsgivningen.

Dagens Samhälle har sammanställt uppgifter från landets tolv miljöprövningsdelegationer, som skriver att i några av fallen har projektören dragit tillbaka sin ansökan efter signaler om att kommunen skulle säga nej.

– Det blir godtyckliga beslut, innebär obefintlig förutsägbarhet och ger utslag som inte kan överklagas, säger Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi, till Dagens Samhälle om vetot.

– En tillståndsprocess tar cirka sex år och under tiden kan kommunen säga nej när som helst utan motivering. Det är oacceptabelt. För ett stort vindkraftsprojekt kan det innebära att ett bolag lagt ner mellan 5 och 10 miljoner kronor på ett projekt som inte blir av.