Iberdrola utvecklar 220 megawatt i Mexiko

Iberdrola har tecknat avtal med bryggeriföretaget Grupo Modelo.

Ett kraftköpeavtal är tecknat mellan parterna, över en period om 15 år.

Modelo kommer att köpa elen från Iberdrolas nya vindpark på 220 megawatt.

Parken kommer att bestå av 84 turbiner med en investering på 2,6 miljarder kronor (300 miljoner dollar).