Öresundskraft inviger tre nya verk

Öresundskraft har nu invigt sina tre nya vindkraftverk i Össjö skog. Vid full drift ska verken kunna leverera 17 miljoner kilowattimmar årligen. Nog för att försörja 5 500 lägenheter eller 7 000 elbilar med el.

Det är allt som allt fem vindkraftverk, varav tre byggts av Öresundskraft. När bygget pågick som intensivast i höstas var det tidvis intensiv trafik med tunga transporter av material längs vägarna från väg 13 till byggplatsen öster om Åslidehus.

– Vi skickade information i förväg, särskilt inför de mest intensiva dygnen. Vi försökte också att styra de tunga transporterna till kvällstid, för att inte orsaka besvär i onödan. Men visst har de som bor i området påverkats, säger Ann-Sofie Lindqvist som beskriver dialogen med Össjöborna som bra och mestadels positiv.

– Den här satsningen är en del av Öresundskrafts arbete i omställningen till ett hållbart energisystem och att öka andelen förnybar energiproduktion. Satsningen är också ett uttryck för vår lokala förankring i Ängelholm. Bara under det senaste året har vi investerat närmare 90 miljoner kronor i Ängelholms kommun, dels i fjärrvärmenätet i Ängelholm, dels i vindkraftverken. Det säger Gustaf Wiklund, Öresundskrafts ordförande, som idag förrättar invigningen av vindkraftverken.