SgurrEnergy kammar hem avtal för Race Bank

SgurrEnergy, har vunnit ett avtal gällande översyn av byggnation för vindpark Race Bank.

Parken omfattar en kapacitet på 573 megawatt och ska lokaliseras utanför kusten av Norfolk, Storbritannien.

Dong Energy äger 50 procent av parken, resterande tillhör Firebolt RB Holdings, ägd av Macquarie Capital och Macquarie European Infrastructure Fund 5.