Vindkraft och solenergi ökar

Vindkraften har stått för cirka 20 procent mer el än samma period förra året, enligt Bixias senaste prognos. Elpriset har varit cirka 25 procent högre.

– Enligt vår prognos för det första kvartalet hamnar det genomsnittliga nordiska elpriset på cirka 30 öre per kilowattimme. Samma period förra året var snittpriset 22 öre, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.

Främsta orsaken till ökade elpriser är att den hydrologiska balansen varit lägre i år, det vill säga att det funnits mindre vatten i magasinen, skriver Bixia. Dessutom är marginalkostnaden för el producerad i kolkondenskraftverk högre än förra året.

– Samtidigt har det första kvartalet varit drygt en grad mildare jämfört med förra året och det milda vädret påverkar elanvändningen nedåt, säger Matina Rosenberg.

Under årets första kvartal stod vattenkraften för 37 procent av den totala elproduktionen och vindkraften stod för 11 procent.

– Nu börjar vi även märka av att solen bidrar till allt mer el vilket är positivt. I Danmark, där solel är mer utbyggd än här i Sverige märks det tydligt, säger Matina Rosenberg.