Vindpark Donegal i kommersiell drift

På Irland har vindparken Donegal, ägd av Energia, tagits i kommersiell drift.

Elen från parken ska kunna försörja energibehovet hos 50 000 hushåll.

Investeringen för projektet omfattar 1,3 miljarder kronor (145 miljoner euro).

Bygget startade 2014 och var då Irlands största vindpark, på 38 turbiner om 95 megawatt, skriver The Irish Times.