Tre turbiner i ryska Tiksi

Vid den ryska kusten planeras installation av totalt tre turbiner (i den första fasen) med en kapacitet på 300 megawattimmar.

Turbinerna väntas tas i drift 2017-2018.

Japanska Komaihaltec står för bygget.