Senvion rapporterar om ökad vinst 2016

Senvion rapporterar om en vinstökning på 3,4 procent för 2016 skriver Windpower Monthly, jämfört med föregående år.

Enligt tillverkaren ska det fjärde kvartalet ha varit speciellt utmärkande, och visat på en ökning om 25 procent jämfört med samma period 2015.