Klartecken för flytande vindkraft utanför Skottland

Regeringen i Skottland har gett klartecken för ett flytande vindkraftsprojekt utanför kusten.

Totalt ska åtta turbiner med en sammanlagd kapacitet på 50 megawatt installeras.

Elen från vindkraftsverken kunna försörja 56 000 hushåll.