Senvions första turbiner installeras på Nordsee One

På det havsbaserade vindkraftsprojektet Nordsee One har installationen av Senvions totala 54 turbiner börjat– var och en med en kapacitet på sex megawatt.

Fartyget MPI Enterprise lastades med delar till två turbiner innan avfart – som sedan installerades på plats.

Redan april 2016 var turbingrunderna installerade.