Inox Renewables avyttrar till Leap Green Energy

Inox Renewables har meddelat att de tänker avyttra sina vindkraftsprojekt som har tagits i drift till Leap Green Energy Pvt. Ltd.

Avtalet i sin helhet omfattar en kapacitet om 260 megawatt. Parkerna ligger i Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh och Tamil Nadu, Indien.

Inox Group ska till och med ha beslutat om att dra sig tillbaka från vindkraftsmarknaden, skriver Live Mint, för att fokusera på sin kärnbusiness.