Vindpark norr om Helsingborg tar död på rödlistade fåglar

Totalt snurrar 13 stycken vindkraftsverk norr om Helsingborg.

Men det visar sig att turbinerna ökar dödsfall av rödlistade rovfåglar som havsörn och pilgrimsfalk, rapporterar Sveriges Radio.

–  Jag har hittat tre rovfåglar, och jag har hittat en havsörn som var kluven i två delar, vid ett av vindkraftverken, säger fågelskådaren Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg till Sveriges Radio.

– Hittar man de här rödlistade arterna, då lägger man oftast ner, säger Thomas Hallberg på branschorganisationen Svensk Vindenergi, som hävdar att man i normala fall tar hänsyn till naturvården, till Sveriges Radio.

– Om utbyggnaden av vindkraftverken blir mera storskalig så kan det bli en påverkan, och för vissa arter kan man tänka sig att det blir en påverkan på nationell nivå, säger Krister Mild på Naturvårdsverket till Sveriges Radio.

- Vi bedömer det som orealistiskt att verken ska tas ned, det tror vi inte vi kan få gehör för. Men vi hoppas att den här undersökningen ska ge tillräckligt starka argument för att det i varje läge ska vara möjligt att påverka vindkraftsbranschen, säger Ordföranden i Skånes Ornitologiska Föreningen Staffan Åkeby till Sveriges Radio.