Smart Grid Gotland, ett av världens smartaste elnät

Nyligen gick stapeln för presentationen av resultaten från Smart Grid Gotland - ett forsknings-, utvecklings-, demonstrations- och pilotprojekt som drivs av Gotlands Energi AB, Vattenfall AB, ABB AB, Svenska Kraftnät och Schneider Electric.

 

Allt började 2012 när Energimyndigheten beviljade projektet 23 miljoner kronor. I december 2016 avslutades projektet med resultat över förväntan. Målet med projektet var att visa hur det är möjligt att modernisera ett befintligt elnät (utveckla strategier och teknik) för att kunna ansluta större mängder förnybar energi med bevarad eller förbättrad elkvalitet.

- Det här är bland annat ett resultat av ett unikt samarbete mellan bransch (små och stora företag), universitet och slutkund, säger Johan Söderström, Sverigechef ABB, på presentationen av projektet inne på Kungliga Tekniska högskolan. Projektet är inte bara gynnsamt för Gotland, utan också Sverige som helhet och kan även bli väldigt betydande ur exportsynpunkt.

Se till att följa upp hela artikeln i Nordisk Energi nummer 2 2017, med exklusiva intervjuer med projektdeltagarna.