Flytande vindkraft ska försörja Skottland

Dounreay Trì Ltd har nu fått grönt ljus av Highland council för att uppföra ett vindkraftsprojekt av flytande turbiner utanför kusten av Thurso.

Projektet Dounreay kommer att bestå av två turbiner med en total kapacitet om tio megawatt.

Det enda som är kvar nu är undersökningar av påverkan på det marina livet och omkringliggande natur.