Innergex genomför förvärv av Yonne

Innergex Renewable Energy har nu genomfört förvärvet av vindkraftsprojektet Yonne på 44 megawatt.

 

Projektet ligger i norra Frankrike.

Innergex äger 69,55 procent och Desjardins Group Pension Plan äger resterande 30,45 procent.

Vid full drift ska parken kunna försörja 21 000 franska hushåll med el.