Irland firar 25 år av vindkraft

2017 firar Irland 25 år av vindkraft, då den första vindkraftsparken kom till liv, landbaserad i Bellacorick, Co Mayo.

Kapaciteten omfattar sex megawatt och parken försörjer 3 900 hushåll med el.

Idag försörjer mer än 250 vindkraftsparker irländsk industri och hushåll, med en total kapacitet på över tre gigawatt.

Förnybar energi ska idag stå för en fjärdedel av Irlands elbehov. Energimålet ligger på 40 procent till 2020.