Fortsatt försening för Black Fork

Ytterligare försening för bygget av vindkraftsprojektet Black Fork i England har blivit verklighet. Nu ser det ut som om planerna siktar på 2018.

En del av förseningen ska bero på att det pågår undersökningar kring naturlivet omkring det planerade området.

Capital Power som utvecklar parken letar fortfarande efter potentiella kraftkunder, utan dem kommer projektet inte kunna röra sig mycket framåt.