Osäkert elcertifikatsystem oroar branschen

Annette Eriksson, vd Vasa Vind, Daniel Johansson, vd Arise, Matilda Afzelius, vd Nordisk Vindkraft, Peter Zachrisson, vd Stena Renewable och Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi kommenterar Energiminister Ibrahim Baylans (S) och Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordins debattartikel i SvD – om att 2016 var ett historiskt år för svensk energipolitik.

Men aktörerna ovan menar att om förtroendet för energipolitiken ska bestå, måste partierna ta ansvar för att elcertifikatsystemet fungerar – något som det inte har gjort, menar dem.

”Ett fungerande elcertifikatsystem måste även ge rimlig ersättning till elproducenterna. Det har systemet inte förmått att åstadkomma och situationen är nu akut.”

Produktionskostnad

Författarna menar att i verkligheten har teknikutvecklingen och ökad vindkraftskompetens lett till att produktionskostnaden nästan halverats på bara några år. Det är alltså kostnaden för de senaste projekten som bestämmer ersättningsnivån till all förnybar elproduktion i systemet.

För några år sedan låg ersättningen för elproducenterna på cirka 20–25 öre/kilowattimme, nu är nivån nere på cirka 7 öre/kilowattimme, samtidigt som elpriserna har sjunkit. Detta resulterar i att inga kostnader täcks.

”Vindkraftsbranschen har därför under flera år föreslagit att nya investeringar ska få en lägre ersättning än äldre och så småningom ingen ersättning alls utöver elpriset.”

Författarna avslutar med att nämna att Energimyndigheten bör få ett förnyat uppdrag att arbeta fram ett förslag som möjliggör en livskraftig förnybar bransch även i framtiden.

Läs mer om kommentarerna här.