Energimyndigheten lanserar Klimatsynk.se

Tillväxtverket och Energimyndigheten har startat Klimatsynk.se som är en ny webbplats som visar det klimat- och energieffektiviseringsarbete som pågår i Sverige.

På sidan kommer man bland annat att kunna läsa om både nationella och regionala projekt. Bland annat Energikartläggningsstödet, Miljöstudier och Nätverk för energieffektivisering.

- Det är viktigt att visa att det pågår ett stort klimatarbete i Sverige som skapar grön tillväxt bland företag i hela Sverige. Det finns också mycket pengar i dessa EU-program som måste ut och göra nytta, så vi vill verkligen inspirera företag att satsa på sin idé, säger Susanna Rockström, projektledare för Klimatsynk.