Veidekke bygger del av vindkraftspark i Ljusdal

Veidekke har fått i uppdrag att bygga bland annat vägar, kranplatser, internt kraftnät, fibernät och fundament till 18 stycken nya vindkraftsverk med en totalhöjd på 205 meter.

Projektet är en totalentreprenad och påbörjades i slutet av 2016 - beräknas vara klart i slutet av 2018.

Hösten 2013 startade Veidekkes en satsning på att få bygguppdrag vid etablering av anläggningar som producerar förnybar el.