Veidekke bygger åt Jenåsen vindpark

Veidekke har fått i uppdrag att bygga vägar, kranplatser, internt kraftnät, fibernät och fundament.

Vindkraftverken som ska på plats är totalt 23 stycken modell Vestas V126-3,45 HH127 med en totalhöjd på 190 meter.

Projektet påbörjades i januari 2017 och beräknas vara klart i början av 2018.

Jenåsen Vindpark ligger cirka 5 kilometer öst om Liden, Sundvalls kommun i Västernorrlands län.