Vindkraftsforskning i fokus 2017

Den 3-4 april samlas flera på Chalmers för att höra det senaste från pågående projekt inom forskningsprogrammen Vindkraft i kallt klimat, Vindforsk, STandUP for Wind, samt Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum.

Det kommer även diskuteras möjligheter och prioriteringar inför framtida forskningssatsningar.

Du kan läsa mer om konferensen här.