Tuff vindkraftsmarknad för mindre aktörer

Representanter för vindkraftsmarknaden: Jeanette Lindeblad, Svensk Vindkraftförening, Hans Olof Nilsson, Vindkraftsägare Sverige ek. för, Hans Björkström, Sveriges vindkraftkooperativ ek. för, Fredrik Lindahl, Slitevind AB, Niklas Lundaahl, Dala Vind AB, Marcus Sirland, Siral System AB, Lennart Blomgren, Ledsjö Vind och Örjan Hedblom, Älvsborgs Vind, kommenterar den svenska vindkraften i en debattartikel i SvD. 

 

 

Författarna lyfter främst ett kollapsat elcertifikatsystem och hur detta har påverkat aktörer. Endast större investerare som gjort sina investeringar under senaste år och som bundit sitt pris i långa avtal kommer klara sig, menar dem. De mindre aktörerna blir däremot tvingade att sälja sina vindkraftverk med stora förluster.

Certifikatpriset är idag en tredjedel av summan för fem år sedan, (5-6 öre). Författarna menar alltså att de som byggde vindkraft åren 2006–2012 behöver det en samlad intäkt om cirka 50 öre per kilowattimme, vilket i sin tur medför att producenterna nu varje timme gör en totalförlust om cirka 17 öre per kilowattimme orsakat av låga elpriser, tillsammans med de rekordlåga elcertifikatspriserna.

Författarna listar upp några anledningar för de låga priserna:

- Allt billigare att bygga ny vindkraft

- En blåsig höst som genererat rekordmycket elcertifikat samtidigt som det återigen varit en varm vinter

- Under hösten fattades beslut om ett större antal mycket stora projekt, vilket gör att det högst sannolikt finns tillräckligt med beslutad kapacitet för att nå målet på 28,4 terawattimmar per år till 2020

”Vi efterlyser en höjning av kvotplikten så att elcertifikatsöverskottet har en rimlig chans att balanseras upp inom något/några år och för att beslutsfattarna ska kunna ta rätt beslut behövs adekvat statistik och marknadsöversikt”, avslutar författarna.