Teknikutveckling i förnybar elproduktion

Jörgen Bodin, Director of Technology & Innovations på Eon Climate & Renewables samt Pamela Lundin, COO Enercon GmbH Sweden har fått uttrycka sig kring några frågor om Teknikutveckling i förnybar elproduktion samt marknaden i stort, i ett reportage från Bodecker.

 

Större turbiner, längre livslängd

Enligt Jörgen Bodin på Eon Climate & Renewables finns en tydlig trend av större och större turbiner, som också kommer att fortsätta. För havsbaserad vindkraft gäller samma trend och här kommer det inte dröja länge tills maskiner på tio megawatt dyker uppmed rotordiametrar som närmar sig 200 meter. I vissa delar av världen och på sikt kommer flytande vindkraft att bli vanligare, berättar Bodin. Med en stor fördel att de går att installera på betydligt djupare vatten vilket öppnar upp nya marknader, initialt primärt i USA och Asien (främst Japan till att börja med).

För att vindkraften ska kunna möta de krav som ställs av nätbolagen och Svenska Kraftnät behövs en utveckling av mjukvara och elektroteknik, säger Pamela Lundin, COO på Enercon. Även Lundin tror att vindkraftverken kommer att bli större, högre och med ökad rotordiameter. Längre teknisk livslängd blir också aktuellt, då det finns vindkraftverk typgodkända för 30 års drift.

Vindkraft i Norden

Pamela Lundin nämner bland annat Danmark som ett exempel, då de kommer med nytt förslag på landbaserat vindkraftsstöd i februari. Men hand i hand med detta berättar hon att finns det ett stort behov av repowering då många anläggningar är gamla.

Jörgen Bodin anser att Norden har utmärkta förutsättningar för vindkraft med goda vindförhållanden och med områden både till havs och på land som lämpar sig för vindkraft. Dock för framtida havsbaserad vindkraft ser det tufft ut i Norden menar han, bland annat på grund av befintlig marknadsstruktur och elprisnivåer som inte skapar tillräckligt attraktiva förutsättningar.