Ikea förvärvar Wintering Hills

Ikea Canada har förvärvat en andra vindkraftspark i landet, i Alberta.

Parken Wintering Hills omfattar en kapacitet på 88 megawatt över 55 turbiner.

Köpeskillingen ligger på 1 miljard kronor (119,6 miljoner dollar)