United Wind förvärvar från Bergey WindPower

United Wind har förvärvat 100 stycken turbiner typ Excel 10 av Bergey WindPower.

Förvärvet är den största hittills för båda företagen.

Bergey Excel 10 kan generera 10 kilowatt.