Positiv miljöeffekt – en ny faktor kring prövning av vindkraft

Forskningsprogrammet Vindval har släppt en rapport där forskargruppen bakom studien föreslår att miljöbalken ändras. Genom att införa en ny regel ska även vindkraftens miljönytta vägas in i prövningen.

Problemet ligger i att, menar forskarna, att det i dag inte finns en tydlig regel om att beakta vindkraftens positiva miljöeffekter, vilket forskargruppen nu föreslår.

– Vi tror att detta skulle göra besluten mer transparenta. Vi har sett att man i prövningen även väger in hållbar utveckling, men här har domstolarna egentligen ingenting annat än miljöbalkens mål att stödja sig på, säger Maria Pettersson. Hon är professor i miljö- och naturresursrätt vid Luleå tekniska universitet och en av rapportens författare.

– Det är också vår erfarenhet att det lokala engagemanget kan ha stor betydelse för hur stor den ekonomiska tillväxten blir där vindkraften byggs ut, säger Lars Andersson, chef för enheten för förnybar energi på Energimyndigheten.