Nordex vinner leveransavtal för Mt Gellibrand

Acciona Energia har lagt en order på Nordex gällande leverans av turbiner till ett vindkraftsprojekt i Australien.

Avtalet gäller vindkraftsparken Mt Gellibrand och leveransen omfattar 22 stycken turbiner typ AW125 på tre megawatt vardera. 

Ordern ska vara den första Nordex erhåller sedan förvärvet av Acciona Windpower i april 2016.