Vindkraftsproduktionen sjönk under 2016

Sveriges Radio rapporterar om en vindkraftsproduktion som under 2016 har sjunkit jämfört med föregående år där trenden annars stadigt ökade.

Den totala elproduktionen ska också ha minskat under 2016, vädret pekas ut som största orsaken till detta.

– Vi har bland annat haft lägre tillrinning i vattenkraften som producerat mindre i år men vi har också producerat mindre vindkraft, säger Pernilla Winnhed som är vd på Energiföretagen, till Sveriges Radio.

– Det investeras fortfarande i vindkraft men inte lika mycket som tidigare. Det beror framför allt på att vi har fortsatt låga priser. Det är inte lätt att hitta lönsamhet i nya investeringar i något kraftslag, inte ens i vind, säger Pernilla Winnhed till Sveriges Radio.