Nätverket för vindbruk

Energimyndigheten har nu öppnat upp och bjuder in intresserade att ansöka om medel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för vindbruk.

Verksamheten inom Nätverket för vindbruk bedrivs på uppdrag av regeringen och har till uppgift att öka kunskapen om vindkraft och verka för en väl förankrad och lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt.

I årets utlysning läggs det extra fokus på projekt som är inriktade på lokal nytta och näringslivsutveckling kopplat till vindkraft, samt projekt som kan medverka till en förbättrad samverkan med andra intressen på regional och lokal nivå.

Ansökningstiden kommer att pågå mellan den 2 januari fram till och med den 17 mars 2017.

Ansökan ska vara skriven på svenska och läggas in på Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg, e-kanalen.