Dong avyttrar halva Race Bank

Dong Energy meddelar i ett pressmeddelande att de har valt att avyttra 50 procent av det havsbaserade vindkraftsprojektet Race Bank i Storbritannien.

Kund är Macquarie European Infrastructure Fund 5 och Macquarie Capital

Parken omfattar en total kapacitet på 573 megawatt och väntas nå full drift till 2018.