Al Fujeij når full finansiering

Sydkoreanska KEPCO har lyckats nå full finansiering för sitt vindkraftsprojekt Al Fujeij, söder om Amman.

Parken omfattar en kapacitet på 89 megawatt. Vestas väntas leverera turbinerna, 27 stycken typ V126 skriver Windpower Monthly.

Projektet har släpat efter sedan en auktion från 2010. På grund av ett tidigare svagt nät kunde inte utvecklingen fortsätta, men nu har en uppgradering av nätet genomförts - kallat "Green Corridor", vilket betyder att KEPCO kan fortsätta med projektet.