Planer för Sandhill vindpark läggs ner

Bluestem skickade in en ansökan om vindpark Sandhill i Nebraska.

Men planerna får nu läggas ner på grund av fler röster mot projektet från Cherry County (Nebraska) Board of Commissioners.

Kritiker pekade på att det kunde uppstå problem i form av störande ljud samt orsaka skador på miljön omkring parken.